Art Clas/Kuns Klas
255
Shockwave

Huyserstraatg 4, Delmas, 2210
Contact: 082 335 1132

Ateljee Reynette

Kunsklasse vir Laer en Hoërskoolleerders. Teken en skilderklasse vir volwassenes. Alle klasse word gebaseer op die hantering en toepassing van kunselemente en kunsbeginsels ten eiende 'n goeie komposisie daar te stel. Die stimulering van kreatiwiteit en veral oorspronklikheid word voorop gestel en 'n indivdualistiese benadring word sterk aangemoedig.

Teken klasse is veral gemik op die stimulering van die kreatiewe regterbrein met gepaardgaande oefening in hand-en-oogkoördinasie, konsentrasie, skatting, meting en perpektief. Alle kunsmedia byvoorbeeld potlode, pen en ink, pastelle, houtskool, grafiet en meer word ingeoefen.

Skilderklasse sluit die inoefening van waterverf, akrielverf, olieverf en gemengde media in. Die kundsgeskiedenis van kunstenaars word deurgaans betrek ter bevorder van styl, tegniek en benadering tot 'n onderwerp.

Lees meer oor tye en kostes:

@2009 Terms and Conditions - site map