Builders/bouers
204

Kontak persone: Harold: 084 583 1260
E-pos:  info@technobuild.co.za
Faks na e-pos: 086 215 1703
Kantoor nommer:  079 206 7242

Technobuild Property Developers (Since 1973)
NHBRC Geregistreer / Registered

Gevestigde Boukonstruksie Besigheid wat spesialiseer in die bou en opknapping van huise, woonstelblokke, werkswinkels en kantoorblokke. Ons spesialiseer ook in Loodgieterswerk (geakkrediteerde installeerders vir verskeie verskeringsmaatskappye), "solar heaters" en "heat pumps" vir huise en swembaddens. Ons hanteer die hele projek vir jou, van planne en ingeneurstekeninge, tot die oorhandiging van die sleutel. Of slegs gedeeltes daarvan sou jy dit so verkies. Indien jy daarna kyk om 'n huis te koop, doen ons ook inspeksiewerk en lewer 'n volle verslag oor die kwaliteit van die huis vir jou.

Established building construction company specializing in the contruction and renovation of houses, flats, workshops and offices. We also specialize in plumbing (accredited installers for various insurance companies), solar heaters and heat pumps for home and swimming pools. We handle the whole project for you, from plans and enigineering drawings, to handing over the key. Or only parts of it if you so chose. If you look to buy a house, we do inspection work and provide a full report on the quality of a home for you.

@2009 Terms and Conditions - site map