Maintenance / Algemene Instandhouding
267
Delglas

GREENWOOD Civil Contractors / Handy Man

The following services are provided: Maintenance, Repairs & all construction

204

Kontak persone: Harold: 084 583 1260
E-pos:  info@technobuild.co.za
Faks na e-pos: 086 215 1703
Kantoor nommer:  079 206 7242

Technobuild Property Developers (Since 1973)
NHBRC Geregistreer / Registered

Gevestigde Boukonstruksie Besigheid wat spesialiseer in die bou en opknapping van huise, woonstelblokke, werkswinkels en kantoorblokke. Ons spesialiseer ook in Loodgieterswerk (geakkrediteerde installeerders vir verskeie verskeringsmaatskappye), "solar heaters" en "heat pumps" vir huise en swembaddens. Ons hanteer die hele projek vir jou, van planne en ingeneurstekeninge, tot die oorhandiging van die sleutel. Of slegs gedeeltes daarvan sou jy dit so verkies. Indien jy daarna kyk om 'n huis te koop, doen ons ook inspeksiewerk en lewer 'n volle verslag oor die kwaliteit van die huis vir jou.

Established building construction company specializing in the contruction and renovation of houses, flats, workshops and offices. We also specialize in plumbing (accredited installers for various insurance companies), solar heaters and heat pumps for home and swimming pools. We handle the whole project for you, from plans and enigineering drawings, to handing over the key. Or only parts of it if you so chose. If you look to buy a house, we do inspection work and provide a full report on the quality of a home for you.

276
Afgri Delmas

Plot 121, Road 4, Eloff, 2211
Wimpie Cilliers - 083 264 6191
Nicoleen Cilliers - 083 310 6214
email:cilliers438@gmail.com

Wilcor Maintenance

Services provide by Wilcor Mainenance:

* General up-keep and maintenance on farms. *Building of new coal fire heating systems (air to air). * Repair of old coal fire heating systems (air to air). * Sandblasting, any type of trailer, vehicle, any type of parts. Anything you need us to sandblast. *We supply all equipment and spares needed for coal fire heating systems. * Renting of TLB. *Repair Tractors. *Plumber : New installations & repair of current installations. * Farming Equipment - Build new, customize anything needed or repair old. * Building work - New or upgrade of old building. * Building of any type of toolbox for bakkies. * Any customize part or equipment needed according to customer specifications. *Cutting of steel sheets. * Bending Work.

@2009 Terms and Conditions - site map