Pharmacy / Apteek
26
CJ Williams Apteek

P.O. Box/Posbus 186, Delmas, 2210
32 Sarel Cilliers Street/Sarel Cilliersstraat 32, Delmas, 2210
Tel: (013) 665 2281
Fax/Faks: (013) 665 3420
cjwilliams@thelocalchoice.co.za
Facebook (Kliek hier)

The Local Choice CJ Williams

Vir meer as 40 jaar al lewer The Local Choice CJ Williams ‘n persoonlike gesondheidsdiens aan die gemeenskappe van Delmas en omliggende areas.  Ons is by die meeste mediese fondse ingekontrakteer en doen gratis aflewerings in Delmas, Sundra en Eloff.  For more than 40 years, The Local Choice CJ Williams has been rendering a personalized health service to the communities of Delmas and surrounding areas.  We have contracts with most medical schemes in place.  For our customers’ convenience, we do free deliveries in Delmas, Sundra and Eloff. 

Dienste/Services:  Toegewyde en kundige aptekers en aptekersassistente/Dedicated and competent pharmacists and pharmacy assistants. Verskeidenheid van kliniekdienste, insluitende advies, ondersteuning met chroniese siektetoestande, inentings, bloeddruk- en bloedsuikermetings, ens./Variety of clinic services, including advice, support with chronic health conditions, vaccinations, blood pressure – and blood glucose testing, etc.

Produkte/Products: Verskeidenheid van Dis-Chem produkte/Variety of Dis-Chem products. Vitamines en aanvullings/Vitamins and supplements, Huishoudelike produkte soos waspoeier, toiletpapier, ens./Household products such as washing powder, toilet paper, etc. 'n Wye reeks van noodhulpitems/A wide variety of first aid products, Kosmetiese produkte soos grimering en parfuums/Cosmetic products such as make-up and fragrances, Geskenke/Gifts, Foto-ontwikkeling/Photo development.   

Hours / Ure : Weeksdae/Weekdays: 08:00 - 19:00
Saturday/Saterdag: 08:00 - 15:00
Sunday/Sondag: 09:00: - 13:00
Public Holidays/Openbare vakansiedae: 09:00 - 13:00
Besoek ons vandag/Visit us today! 


@2009 Terms and Conditions - site map