Plumbing / Loodgieter
238
Delkor Makelaars

Office no: 013 665 1982
Fax no:  086 605 5302
E-mail:
daisy@mancamane.co.za
e-mail:  sales@mancamane.co.za / reception@mancamane.co.za
web:  www.mancamane.co.za
Address: Mareu Building, Room 21, (Next to Sasol Garage) 5 Samuel Road, Delmas, 2210
PO Box:  4174, Delmas, 2210

Mancamane Trading Enterprise (PTY) LTD

Mining, Industrial& Safety Equipment Supplies Shop. Suppliers of Mining, PPE, Consumable Goods, Road Demarcation & Safety Visibility, Services, Plumbing & Maintenance, In House Embroidery & Plant Hire.

247

Kontak persone: Harold: 084 583 1260
E-pos:  info@technobuild.co.za
Faks na e-pos: 086 215 1703
Kantoor nommer:  079 206 7242

Technobuild Property Developers (Since 1973)
NHBRC Geregistreer / Registered

Gevestigde Boukonstruksie Besigheid wat spesialiseer in die bou en opknapping van huise, woonstelblokke, werkswinkels en kantoorblokke. Ons spesialiseer ook in Loodgieterswerk (geakkrediteerde installeerders vir verskeie verskeringsmaatskappye), "solar heaters" en "heat pumps" vir huise en swembaddens. Ons hanteer die hele projek vir jou, van planne en ingeneurstekeninge, tot die oorhandiging van die sleutel. Of slegs gedeeltes daarvan sou jy dit so verkies. Indien jy daarna kyk om 'n huis te koop, doen ons ook inspeksiewerk en lewer 'n volle verslag oor die kwaliteit van die huis vir jou.

Established building construction company specializing in the contruction and renovation of houses, flats, workshops and offices. We also specialize in plumbing (accredited installers for various insurance companies), solar heaters and heat pumps for home and swimming pools. We handle the whole project for you, from plans and enigineering drawings, to handing over the key. Or only parts of it if you so chose. If you look to buy a house, we do inspection work and provide a full report on the quality of a home for you.

151

Wessel Venter Verkoeling, Elektries & Loodgieter

Lewer alle Verkoelings, Elektriese en Loodgieters dienste. Instandhouding, uitreik van "C.O.S." sertifikate, Geysers, Bedrading. Yskaste, lugversorging en komersieël asook noodgevalle. Dreinverstoppings, nuwe installasies, verstopte dreine, vervangings (ook vir versekerings doeleindes), vind van lekkasies binne en buite die huis asook fabrieke. Elektriese Heinings en elektriese motors vir hekke. Ek dek die hele spektrum. Nooddienste beskikbaar 24 uur. Gasinstallasies (Geysers, stowe, kaggels en braaiers) asook die uitreik van gassertifikate.

Nou ook 'n gesertifiseerde installeerder van Stelsels op Elektriese Heinings / Now also a certified Electric Fence System Installer. Sien sertifikaat (Kliek hier) / See certificate (Click here)

Cooling, electrical & plumbing services, maintenance, C.O.S. certificates, wiring, repair fridges, airconds. Drains, new installations, leaks, insurance claims. Emergency services available 24 hours. Electric fencing and electric motors for gates. Gasinstallations (Geysers, stoves, fireplaces, braais). Gas certificates issued.

@2009 Terms and Conditions - site map