www.delmasmall.co.za is ‘n gratis diens aan skole, klubs en nie winsgewende organisasies in die groter Delmas gemeenskap. Kontak Ria by 082 928 4317 of e-pos na info@delmasmall.co.za om jou organisasie betrokke te maak.

Volle Evangelie Kerk – Kruis Generasie

Pastoor Ciena Joubert

082 961 1908 / abjoubert@telkomsa.net

Delmas
082 961 1908 / 087 119 2479
St Francis United Church

1st Sunday of month : 09:30 – Rev Jannie Hofmeyr 2nd Sunday of month : 09:30 – Lay Preacher 3rd Sunday of month : 09:30 – Rev Jannie Hofmeyr 4th Sunday of month : 10:00 – Mother Sharron Dinnie 5th Sunday (if applicable) : 09:30 – Lay Preacher

11 Trichard Avenue, Delmas
083 235 4299
PPK Kerk
082 669 9150
Ou Apostoliese Kerk van Suid Afrika
082 565 0530
Nuwe Apostoliese Kerk in Suid Afrika
013 665 1203
NG Kerk Sundra

Ds Johannes Rossouw

083 291 9426 / dsjohannes727@gmail.com

Witbankweg 5, Sundra, 2200
013 66 15151 / 2

Ds Izak du Toit

072 522 6094 / izakdu@gmail.com

H.v 6de straat & 4de Laan, Delmas
013 665 2446 (Kerkkantoor)
0865454894
NG Kerk Delmas-Wes

Ds Evert Bergh

082 806 6115 / evertbergh@lantic.net

Sondag dienste: Eredienste: 09:00 Kleuterkerk: 09:00 (4-6 jariges) Kinderkerk: 09:00 (Gr. 1 tot 10) Jeug: 18:30

H/v Hendrik Verwoerd en Hospitaal Straat Delmas, Mpumalanga
013 665 3366
Nederduitsch Hervormde Kerk – Delmas

Ds Martin Jansen v Rensburg

083 633 7335 / mvr2@telkomsa.net

Sarel Cilliers Straat, Delmas, 2210
013 665 2679
Lewende Woord Morester

Oggenddiens: 09:00

Kinderkerk: 09:00

013 665 5678
013 665 5858
Gereformeerde Kerk Delmas
Van Riebeeck laan, Delmas
0812304249
Eldamah Bediening – Delmas

Pastoor Daniël Badenhorst

072 671 7323 / info@eldamah.org

21 Kruger Ave, Delmas West, Delmas, 2210
013 665 4655/4123
Dunamis Tabernakel Sundra

Dienste: Sondae 09:30 en 18:00

Bidure: Dinsdae om 19:00 / Woensdae om 09:30 / Vrydae om 05:30

H/V Sutter & Reidlaan
072 409 1885
Crystal Waters Ministries

Ons bied persoonlike hulp aan vir persone in nood. (Huwelike / Verhoudings / Siektes / Omstandighede )

Ons dienste is gratis en beskikbaar enige tyd van die dag.

 

Hoewe 17, Modder Oos Boorde, Delmas, 2210
072 825 5227 / 072 825 5226 / 072 270 7649
Afrikaanse Protestantse Kerk

Oggenddiens: 10:00

013 665 5771

Compare