www.delmasmall.co.za is ‘n gratis diens aan skole, klubs en nie winsgewende organisasies in die groter Delmas gemeenskap. Kontak Ria by 082 928 4317 of e-pos na info@delmasmall.co.za om jou organisasie betrokke te maak.

Sonneblom Bejaardesorg

Voorsien in die behoeftes van Delmas en omgewing se bejaardes.

076 427 8822 / 082 923 6222
Solidariteit – Helpende Hand Delmas Tak

Voorsitter: Diane Bath

O/Voorsitter: Ben Oosthuizen

Sekretaresse: Maxine du Plessis / Hulp Sekretaresse: Tarisna Joubert

Tesourier: Nicole Potgieter

Kontak Diane Bath gerus indien u wil inskakel en help om ‘n verskil te maak in die Delmasgemeenskap!!

Diane Bath: 083 401 6285
Democratic Alliance

Open Opportunity Society For All.

083 401 6285
086 571 8059
CMR (Christelike Maatskaplike Raad)
Posbus 122, Delmas 2210
013 665 2535/013 665 1784
Buhle Farmers Academy
PO Box 652, Delmas 2210
https://www.buhle.org.za/
079 409 2187
086 696 2162
Born to Care-Delmas

At Born to Care for the Community, we provide caring councel, non-judgemental advice and practice

CMR Delmas, Corner of 4th Avenue
073 643 1357

Compare