www.delmasmall.co.za is ‘n gratis diens aan skole, klubs en nie winsgewende organisasies in die groter Delmas gemeenskap. Kontak Ria by 082 928 4317 of e-pos na info@delmasmall.co.za om jou organisasie betrokke te maak.

Postal Address: P.O. Box 6, Delmas, 2210 Office hours: Mon – Thursday: 07:30 to 16:30 Office hours: Friday – 07:30 to 13:30

Corner of vd Walt str & Sameul road
013 665 3333 / 013 665 2939 (Emergency and after hours) / 013 665 6000 (Switchboard)
013 665 2913

Compare