www.delmasmall.co.za is ‘n gratis diens aan skole, klubs en nie winsgewende organisasies in die groter Delmas gemeenskap. Kontak Ria by 082 928 4317 of e-pos na info@delmasmall.co.za om jou organisasie betrokke te maak.

El Kiddo’s – God se Kinders ( Kleuterskool & Voorskool)

Is u opsoek na ‘n veilige opvoedkundige dagsorg vir u kind? Christelike opvoeding. Verskeidenheid opvoedkundige aanbiedinge met individuele aandag. Ouderdomme 2 jaar – Gr R

Hoof: (013) 665 4658 / 0847648203
Rakkers Kleuterskool
Sesde Straat 46, Delmas, 2210
013 665 1957 / 083 380 0710
Delmas Environmental Centre
013 665 8934/5
013 665 8936
Delmas Hoërskool
Privaatsak X1010, Delmas, 2210
013 665 2351
Delmas Laerskool
Privaatsak X012, Delmas, 2210
013 665 2076
Eldamah Academy
https://www.eldamah.org
013 665 4658
Eloff Laerskool
013 667 9145
Heidi Kleuterskool
Posbus 493, Delmas, 2210
013 665 3011
Nesher Privaatskool
Weg no 5, Plot 58 Eloff, 2210
083 770 9927 / 013 668 0923

Compare